EN

طرح تبدیل به احسن تاکسی های فرسوده

طرح تبدیل به احسن تاکسی های فرسوده از مدل 1385 به قبل در حال انجام می باشد.

 

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری با بیان این مطلب گفت: این اقدام با هدف ارتقاء سطح رفاه عمومی و احترام به شهروندان، کاهش آلاینده های زیست محیطی، افزایش ضریب ایمنی مسافرین، افزایش سطح رضایتمندی تاکسیرانان و صرفه جویی در مصرف سوخت انجام می شود.

مالکی افزود: جایگزینی تعدادی از تاکسی های مشمول این طرح با تاکسی پایه گازسوز پژو405 و سمند مجهز به مخزن با امکان پیمایش حداقل 300 کیلومتردر هر بار سوخت گیری انجام شده و فرایند ثبت نام و تبدیل به احسن بقیه تاکسی های مشمول این طرح در حال انجام می باشد.