EN

طرح تفکیک زباله از مبدا دربیرجند آغاز می شود

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: طرح تفکیک زباله از مبدا با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در این شهر آغاز می شود .

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس حسن خانزاد  روز دوشنبه در جمع کارشناسان حوزه شهری بیرجند افزود : این طرح درگام نخست دریکی از مناطق شهر بیرجند به منظور کاهش حجم زباله های دور ریختنی آغاز شده و درگام بعدی تمام مناطق شهررا  زیرپوشش قرار می دهد.

وی مهمترین هدف اجرای طرح تفکیک زباله را تغییرنوع نگاه ونگرش شهروندان در برخورد با پسماند زباله ها برشمرد و اظهار داشت : کاهش هزینه های جمع آوری پسماند ، کمک به چرخه اقتصادی برای بازیافت پسماندهای قابل بازیافت و اشتغالزایی از عمده اهداف اجرایی طرح تفکیک زباله از مبدا در بیرجند است .

وی افزود : ورود بخش خصوصی به این طرح با آموزش جامع و اصولی ، تبلیغاتی محیطی ، توزیع کتب ، برگزاری جشنواره ها ، همایش ها و کارگاه های آموزشی همراه خواهد بود .

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند  گفت : درراستای این طرح جایگاه جمع آوری زباله خشک شهروندان در محلات شهری در نظر گرفته شده است .

وی اظهار داشت : شهروندان با حضور در جایگاه های جمع آوری زباله خشک درسطح شهر مواد قابل بازیافت خود را تحویل ایستگاه ها داده و بن کارت و…. دریافت می کنند .

خانزاد خطاب به کارشناسان حوزه شهری گفت:تبیین فرهنگ جداسازی زباله های قابل بازیافت در مدارس و دانشگاه ها ، آموزش چهره به چهره به شهروندان دراجرای این طرح در تمام مناطق شهری می تواند ضمانت اجرایی آن را بیشتر کند .

وی افزود : حرکت آگاهانه درجهت تحقق عوامل یاد شده زمینه بازیافت 30 درصد از زباله های تولیدی شهروندان را فراهم می آورد .

خانزاد  ادامه داد : روزانه 100 تن انواع زباله دربیرجند  تولید می شود که 70 درصد از آن زباله تر و بقیه زباله خشک است .

شهربیرجند 230  هزار نفر جمعیت دارد .