EN

طرح راهبردی بیرجند تهیه می شود

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند نیز در ادامه اظهار داشت: بودجه شهرداری بیرجند نسبت به جمعیت آن در وضعیت مناسبی قرار ندارد. شهردار بیرجند گفت: طرح راهبردی شهر و شهرداری بیرجند تهیه می شود.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمد علی جاوید در جلسه ویژه طرح راهبردی شهر که در محل سالن جلسات فرمانداری بیرجند برگزار شد افزود: شهرداری ها به طور حتم می توانند نقش تاثیرگذاری در طراحی و تهیه طرح های راهبردی بر اساس عوامل هویت بخش منطقه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در تهیه طرح های راهبردی، اکثراً از طرح های دیگر شهرها کپی برداری می کنند اظهار داشت: مشاورینی که در تهیه این طرح همکاری دارند باید بومی باشند تا شناخت کافی و میدانی از شهر داشته باشند.

شهردار بیرجند با اشاره به چالش های پیش روی این برنامه خواستار شفافیت مواردی از قبیل ضمانت اجرایی این طرح، تامین منابع مالی این برنامه و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی شد.

جاوید این طرح را  در راستای توسعه یافتگی شهر دانست و اضافه کرد: این طرح باید به گونه ای باشد که با نظم بخشی به ساختار شهر، فرایندهای مختلف شهری را با هم هماهنگ نماید تا همگام با پیشرفت های روز، توسعه یافتگی شهر نیز حاصل شود.

ناصری فرماندار بیرجند در ادامه این جلسه گفت: در تهیه طرح راهبردی شهر بایستی نهایت دقت در انتخاب مشاور صورت پذیرد تا خروجی آن یک برنامه کاربردی، منظم و جامع باشد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اجرای فعال برنامه های عمرانی توسط شهرداری بیرجند در سطح شهر اظهار داشت: هماهنگ کردن کلیه اقدامات دستگاههای اجرایی در زمینه اداره شهر، فراهم کردن امکان مشارکت فعال کلیه گروههای ذینفع شهری و ارتقاء جایگاه شوراها از جمله اهداف برنامه طرح راهبردی شهر می باشد.

مهندس حلاج مقدم تدوین این برنامه در سطح عملیاتی و جایگاه آن در میان قوانین و اسناد توسعه را از دیگر دلایل پیگیری تهیه این طرح دانست.

وی امکان سنجش فعالیت ها و اقدامات شهرداری ها را از مزایای این طرح دانست و در ادامه به چگونگی تصویب این برنامه در سطح شهرداری ها اشاره کرد.

 

دکتر ابراهیم تقی زاده عنوان کرد: برای کمک به تحول شهر و انجام پروژه های عمرانی، نیازمند همراهی کلیه دستگاههای اجرایی و پرداخت مطالبات آنها می باشیم.

رونقی معاون عمرانی فرمانداری بیرجند، این مبحث را نقطه عطفی در برنامه های کاری شهرداریها دانست و یادآور شد: با کنترل دقیق فاز اجرایی این برنامه می توان بسیاری از مشکلات این طرح را مرتفع نمود.

دکتر طاهری عضو شورای اسلامی شهر بیرجند نیز خواستار ارائه برنامه زمان بندی دستگاههای اجرایی به شورای اسلامی شهر شد و تاکید کرد: استانداری و فرمانداری می توانند در این زمینه دستگاهها را ملزم به انجام هرچه سریعتر کار نمایند.

زهره موهبتی عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیز با اشاره به تهیه برنامه راهبردی 20 ساله شهر در شورای اول اضافه کرد: عدم وجود هماهنگی و همراهی در فاز اجرایی این طرح ها از مشکلات موجود می باشد که لازم است در تهیه طرح جدید به دقت مدنظر قرار گیرد.

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند