EN

طرح پاکسازی اطراف شهر از پسماندهای ساختمانی و عمرانی آغاز گردید

مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند عنوان کرد: بر اساس جلسات برگزار شده و در راستای زیباسازی منظر عمومی اطراف شهر، روز گذشته با حضور معاون خدمات شهری و رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری، طرح پاکسازی اطراف شهر از پسماندهای ساختمانی و عمرانی آغاز گردید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس احمد لطایفی افزود: در این طرح که با استفاده از امکانات در اختیار آغاز گردیده کلیه پسماندهای ساختمانی و عمرانی که توسط متخلفین در اماکن غیر مجاز تخلیه و باعث مخدوش شدن فضای بصری شهر شده اند جمع آوری و به محل های مجاز حمل می گردد.

وی خاطر نشان کرد: پوشش طرح مزبور در فضاهای اطراف شهر در حدود 1000 هکتار برآورد می شود که امیدواریم تا پایان مهر ماه طرح مزبور به طور کامل اجرایی گردد.

مدیر امور پسماند شهرداری از راه اندازی گشت ویژه مدیریت پسماند با یک تیم موتوری و یک تیم خودرویی خبر داد و اضافه کرد: تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی در مکان های غیر مجاز توسط تیم های یاد شده و به صورت روزانه مورد پایش قرار گرفته و با متخلفین برابر مقررات برخورد قانونی صورت می پذیرد.

لطایفی یادآور شد: روز گذشته حدود 300 کامیون نخاله از زمین های حقوقی و حقیقی داخل و حریم شهر جمع آوری و در سایت تخلیه نخاله شهرداری واقع در جاده شوشود تخلیه شد.

وی در پایان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده تخلیه پسماندهای ساختمانی در مکان های غیر مجاز ضمن تهیه تصویر از خودروی مورد نظر، شماره انتظامی آن را با شماره تماس 32222202 به مدیریت امور پسماند اعلام نمایند.