EN

عیادت شهردار و اعضاء شورای شهر از شهردار اسبق بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛  محمد علی جاوید شهردار ، رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر  و مدیران شهرداری  به دیدار کاظم غنی شهردار پیشکسوت و قدیمی شهر بیرجند رفته و از نزدیک از ایشان عیادت نمودند.

لازم به ذکر است کاظم غنی در سال 1317 در شهر بیرجند متولد شد، پس از تحصیلات مقدماتى و متوسطه و چند سال خدمات آموزشى، تحصیلات عالى خود را در سطح لیسانس در دانشکده ادبیات مشهد در رشته تاریخ با اخذ رتبه اول به پایان رسانید. وى جهت ادامه تحصیل دردانشگاه سوربن فرانسه انتخاب شده بود که به علت زلزله ویرانگر خضرى در جنوب خراسان ، در سال 1347 از ادامه تحصیل باز ماند
کاظم غنى  یازدهمین شهردار بیرجند که در سال 1350 به این سمت  تعیین گردید و تا سال 1353 موفق به احداث خیابان معلم ، خیابان غفارى ، سیل برگردان جنوب شهر ، بناى ساختمان حکیم نزارى و چندین کار عمرانى دیگر گردید.
کاظم  غنى  شاگرد دکتر محمد حسن گنجی شاعری است توانا  و تاکنون اشعار ایشان  در چند روزنامه و مجله به چاپ رسیده است.