EN

نبود خاموش کننده دستی مناسب در بازار بیرجند

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: حدود ۹۰ درصد مغازه‌ها در بازار بیرجند خاموش کننده دستی ندارند.

مهندس علی حسینی اظهار داشت: براساس مصوبات کارگروه ایمنی و آتش نشانی، اخیراً بازار بیرجند مورد بازدید قرار گرفت که در این بررسی‌ها حدود ۹۰ درصد مغازه‌های بازار بیرجند، خاموش کننده‌های دستی نداشته و یا آماده به کار نبوده است.

وی همچنین در خصوص ایمنی سیستم‌های گرمایشی بازار بیرجند، از وجود نقص در حدود ۳۶ درصد سیستم‌های گرمایشی خبر داد.

حسینی با اشاره به اینکه مشکل عمده در بازار بیرجند وجود سیم کشی روکار و نا ایمن در واحد‌ها است، بیان کرد: حدود ۷۷ درصد نواقص در این زمینه مشاهده شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خاطر نشان کرد: اکثر مغازه‌ها در این بازار، قدیمی است و سیم کشی‌ها متناسب با میزان بار مصرفی و مصرف کننده‌ها نیست.

حسینی در بحث وجود غلاف مناسب جهت عبور کابل‌های ورودی قبل از کنتور برق، اذعان داشت: این کار احتمال اتصال کابل چهارچوب درب فلزی و احتمال برق گرفتگی برای کسبه و شهروندان را دارد که در این خصوص ۴۴ درصد نقص مشاهده کرده ایم.