EN

نصب بیش از 120 پایه چراغ تزیینی در سطح شهر

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: تعداد 125 پایه چراغ در سطح شهر نصب گردید.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس حسن خانزاد افزود: این پایه چراغ ها در کارگاه خدمات شهری بدون هیچ هزینه ای تولید شده اند.

وی در ادامه از نصب 55 پایه چراغ جدید در خیابان 15 خرداد خبر داد.

معاون خدمات شهری با اشاره به اینکه تعداد 81 پایه چراغ از خیابان های مدرس و انقلاب جمع آوری و تعویض گردیده اند عنوان کرد: 37 پایه چراغ از خیابان شهید مدرس و 44 پایه چراغ از سطح خیابان انقلاب جمع آوری و تعویض گردیده اند.

خانزاد به صرفه جویی بالغ بر 27 میلیون تومان در ساخت این پایه چراغ ها اشاره کرد.