EN

کمیسیون ایمنی شورای اسلامی شهر بیرجند برگزار شد

جلسه کمیسیون ایمنی شورای اسلامی شهر بیرجند با موضوع بررسی ایمنی صنوف خیابان عدل برگزار شد.

 

 این جلسه با حضور اعضای کمیسیون ایمنی شورای اسلامی شهر بیرجند،معاون عمرانی فرمانداری، نمایندگانی از محیط زیست استان و صنوف تعمیرکاران خودرو و دبیر کمیسیون ایمنی  با هدف انتقال تعدادی از صنوف مذکور به سایت 1/5 هکتاری مهرشهر در محل سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد.

در پایان این نشست  دیگر اعضا نیز دیدگاه های خود را مطرح نموده و موضوع جلسه به جمع بندی نهایی رسید .

لازم به ذکر است به منظور ایجاد فضای آرام برای سلامت روحی و روانی شهروندان انتقال صنوف آلاینده و مزاحم موجود در شهر بیرجند به خارج از این شهر ضروری است.