EN

75 هزار متر مربع آسفالت از ابتدای سال جاری

بالغ بر 10900 تن و 75 هزار متر مربع آسفالت از ابتداری سال جاری در سطح شهر انجام شده است.

 

شهردار بیرجند با بیان این مطلب گفت: آسفالت میدان قدس، خیابان باهنر شرقی و شهید حکمت، ولایت 4/2، خیابان نوربخش و 64 هکتاری مهرشهر (خیابان بهجت، بلوار همت) از جمله مسیرهای آسفالت شده می باشند.

دکتر مدیح به آسفالت معابر فرعی مهرشهر (لاله 12، 14، 16 و …)، پیاده روهای خیابان صنعت و معدن، انتهای کارگران و بقیه ا…  و میدان هاشمی در تقاطع مدرس و محلاتی اشاره کرد.

وی در ادامه یادآور شد: از ابتدای امسال آسفالت میدان جانبازان، انتهای جمهوری 32 و مجتمع پرستاران، خیابان خیام اکبریه جنب نمایشگاه بین المللی و روکش خیابان شهید بهشتی 16 ، 18 ،20 و 22 نیز انجام شده است.

وی به روکش خیابان طالقانی 8، سعیدی 12 و نیستان 10از ابتدای امسال اشاره کرد.