EN

90 درصد خیابان دولت تعریض و بازگشایی شد

مدیر منطقه 1 شهرداری بیرجند با بیان این مطلب  که با همکاری خوب مالکین 90 درصد خیابان دولت تعریض وبازگشایی شد عنوان کرد: که این پروژه در زمان کمتر از دو ماه انجام شد.

 

وی اظهار داشت: با توجه با اینکه بار ترافیکی در این خیابان زیاد بود و از طرفی مطالبه مردم بود، شهرداری تصمیم به تعریض این خیابان گرفت .

مهندس براتی تصریح کرد:با توجه به اینکه تعریض این خیابان از سالها قبل در دستور کار شهرداری بوده ولی بدلیل بار مالی، تملک انجام نگرفته بود.

وی گفت:طی رایزنیهایی متعدد که با مالکین حاشیه خیابان داشتیم همکاری خوبی را از مالکین شاهد بودیم و به همین خاطر ،هیچ هزینه ای بابت تملک پرداخت نکردیم.

مدیر منطقه 1 اظهار داشت:از آنجایی که با همکاری بسیار بالای مالکین در تعریض خیابان مواجهه شدیم  تمام حصار کشی منازل پس از تخریب و عقب نشینی ،توسط نیروهای عمران منطقه انجام گرفت تا بار مالی برای مالکین نداشته باشد.

وی خاطر نشان کرد:  پس از تعریض ،بلافاصله جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت آن انجام شد و بازگشایی خیابان در کمتر از 2 ماه صورت گرفت.