EN

مشخصات شهردار منطقه:

نام مدیر: محمد حسین ربیعی گسک

 مدرک: فوق لیسانس

محدوده منطقه دو:

ضلع جنوب خیابان ارتش،طالقانی و بلوار شهدای عبادی 

 
شرح وظایف:

1-حوزه خدمات شهری:

-پاسخ گویی مستمر به شهروندان در طول شبانه روز جهت رفع مشکلات عنوان شده و راهنمایی و رفع مشکل مردم

– پیگیری نامه های مردمی و ارسال نامه به دوایر مختلف شهرداری جهت اقدامات بعدی

-نظافت معابر سطح منطقه به صورتی که خیابانهای اصلی هر روزه و میلانها به صورت هفتگی نظافت می گردند

-جمع اوری مکانیزه زباله خانگی به صورت یک شب درمیان و مازاد جمع آوری شده رفت گرها و نخاله ها و لجن به صورت روزانه

-همکاری با دوایر مختلف شهرداری در صورت اعلام به صورت روزانه

-لکه گیری معابر سطح منطقه (شش روز در هفته)

-پیگیری نامگذاری معابر بدون نام و نصب تابلوهای میلانی و دیوارکوب

-پلاک گذاری منازل مسکونی پس از مراجعه به منطقه

-پیگیری درخواست ها و نامه های اداری

-آماده باش پرسنل خدمات با مسئولین مربوطه در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه اعم از سیل آب گرفیگی میلانها و خیابانهای اصلی و طوفان

-جمع آوری نخاله ها بوسیله لودر و کامیون هفته ای سه روز

-رنگ آمیزی جداول و تابلوهای و صندلیها و سطل های زباله سطح منطقه

-همکاری با سازمان رفاهی و تفریحی در کنترل پلاکارتها و بنرهای نصب شده در سطح منطقه و باز نمودن آنها در صورت عدم گرفتن مجوز نصب

-همکاری با سازمان پارکها جهت جمع آوری زباله های فضای سبز سطح منطقه

-انجام کار عمرانی متفرقه
2-حوزه شهرسازی:

-صدور پروانه(شناسنامه) ساختمان براساس ضوابط فنی و شهرسازی و اصول و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی در محدوده خدماتی و طرح هادی در روستاهای واقع در حریم شهر

-پاسخ استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفترخانه های اسناد رسمی،اداره ثبت اسناد واملاک و مراجع قضایی و همچنین انجام مکاتبات با سایر سازمانها و ادارات دولتی همچون استانداری، راه و ترابری ، اموزش و پژوهش نظام مهندسی ساختمان و یا شرکتهای نیمه دولتی مانند شرکت توزیع برق آب و فاضلاب،‌گاز و مخابرات و… در غالب انجام استعلام یا پاسخ استعلام

-حضور نمایندگان واجد شرایط در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها

3-حوزه نظارت بر تخلفات ساختمانی و سد معبر

-نظارت دقیق بر ساخت و سازهای سطح منطقه و بررسی مجوزهای ساختمانی

-نظارت دقیق بر سد معبر منطقه و دادن اخطاریه و جمع آوری سد معبر

-کنترل تخلیه نخاله در سطح منطقه

-دادن اخطاریه نگهداری دام و ذبح غیرمجاز

-دادن اخطاریه آلودگی زیست محیطی و صوتی

-دادن اخطاریه آبریزی

-دادن اخطاریه جمع آوری نخاله ساختمانی و مصالح ساختمانی از داخل معابر

-گشت مستمر در سطح منطقه

-ارسال گزارش بازرسی تخلفات ساختمانی جهت طرح در کمیسیون ماده 100

4- حوزه عمران:

– پیشنهاد ، پیگیری ،‌اجرا و نظارت بر کلیه پروژه های عمرانی در سطح منطقه(اعم از آماده سازی و آسفالت و…)

-برنامه ریزی و طراحی پروژه های عمرانی در سطح منطقه

-برآورد هزینه های پروژه های عمرانی

-نظارت و کنترل حفاریهای سطح منطقه

5- دایره کارپردازی،‌اموال و انبار

-تحویل کالای خریداری شده توسط کارپردازی و مطابقت آن با نوع جنس درخواست شده

-صدور رسید انبار و حواله انبار

-زدن برچسب بر روی لوازم اموالی

-تفکیک قبوض رسید انبار و حواله انبار و ارسال آن به امور مالی و بایگانی یک برگ از رسید انبار و حواله انبار

-ثبت لوازم اموالی در دفاتر اموال با ذکر مشخصات

-تهیه لیست شماره 16 و نصب آن بر دیوار اتقاق ها

-درخواست کالای ضروری و امور اداری انبار و شارژ اموال

6- واحد دبیرخانه

-دبیرخانه، ثبت و توزیع مکاتبات شامل نامه های وارده و صادره

-حفظ و نگهداری اسناد و نامه ها و همچنین توزیع نامه ها بین دوایر منطقه

7- اداره امور اداری

-انجام مطالعات لازم د رمواردی از قبیل تشکیلات ، روشها، اموزش طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی

-تهیه مجموعه هدف وظایف و پستهای سازمانی وزارتخانه و یا سازمان مطبوع و پیشنهاد آن به سازمان اموری اداری و استخدامی کشور جهت تایید

-تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط

-انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه یا سازمان مطبوع با همکاری واحد کارگزینی

-کنترل ورود و خروج-ثبت و صدور مرخصی و همچنین پیگیری امور مربوط به رفاه پرسنل- صدور احکام کارگزینی

8-اداره امور مالی و حسابداری

-دریافت کلیه صورت هزینه های شهرداری ،تنظیم سند حسابداری، صدور دسته چک، ثبت در دفاتر ، ثبت در سیستم ، تنظیم اسناد درآمدی ، ثبت در دفاتر و ثبت در سیستم

-پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنل شامل، حقوق، اضافه کاری ، بن و غیره

-بایگانی اسناد
-ارسال کسورات قانونی