EN

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

نام رئیس: حسن دلپسند

 مدرک: فوق لیسانس

کلیات سازمان

ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی در جهت حمایت از تولید کنندگان (با الویت فرآورده های کشاورزی) می باشدتا بتوانند مسیر حرکت محصولات را از تولید به توزیع با اصول صحیح هدایت نماید.

اهداف سازمان

برای نیل به  اهداف ،سازمان موظف است عملیات زیر را با رعایت مقررات و قوانین مربوطه برنامه ریزی و اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد.

1-احداث میادین مرکزی میوه و تره بار بمنظور تامین تسهیلات لازم جهت معاملات میوه و تره بار و ایجاد رابطه سالم برای منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فرآوردهای کشاورزی و همچنین تغذیه بازارهای روز میوه و تره بار .

تبصره:با آغاز بهره برداری از میادین مرکزی میوه و تره بار در شهر میادین های موجود که بکار عمده فروشی اشتغال دارند بتدریج به میداین مرکزی هدایت خواهند شد.پ

2-ایجاد سردخانه و انبارهای مورد نیاز در محلهای مناسب پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط جهت تنظیم عرضه محصولات با مشارکت بخشهای دولتی ،تعاونی و خصوصی و بانکها.

3-ایجاد و توسعه بازارهای روز میوه و تره بار جهت دسترسی آسان مصرف کنندگان در نقاط مختلف شهر با مشارکت بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی، همچنین ایجاد بازارهای فروش موضعی و جایگاههای موقت برای عرضه محصولات در محلهای مجاز مورد تایید دستگاههای ذیربط و نیز گسترش میادین مرکزی و بازارهای روز میوه و تره بار پس از تایید شورای سازمان و شورای اسلامی شهر .

4-مطالعه و بررسی در مورد ایجاد صنایع و تاسیسات جنبی میادین مرکزی مانند کارخانجات تولید جعبه و بسته بندی و صنایع غذایی وغیره و ارائه اینگونه طرحها به بخشهای دیگر جهت سرمایه گذاری.

5-جلب نظر واحدهای دولتی و بخشهای خصوصی و بانکها و همکاری با تعاونی های مربوطه و اشتراک مساعی با آنها در امر تهیه و توزیع محصولات.