EN

برای رسیدن به شهری آباد و درخور شهروندان فهیم ، نیازمند مشارکت دلسوزانه مردم و مسئولان استان و شهرستان هستیم.

   محمد براتی “مدیرمنطقه یک شهرداری بیرجند با اعلام این مطلب اظهار داشت  : خوشبختانه فعالیت های عمرانی این منطقه ، بر اساس  برنامه ریزی

ادامه مطلب