EN

سی وهشتمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از 30 نفر از شهروندان امروز دوشنبه 97/10/17 در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.

سی وهشتمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از 30 نفر از شهروندان امروز دوشنبه 97/10/17 در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.

ادامه مطلب