EN

در بازدید سرزده شهردار بیرجند از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مطرح شد: اخذ موافقت استانداری برای تشکیل کانون بازنشستگان شهرداری بیرجند

شهردار بیرجند از اخذ موافقت استانداری برای افتتاح کانون بازنشستگان شهرداری، خبر داد. 🔻به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، دکتر بهترین

ادامه مطلب