EN

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه برنامه ریزی در خصوص فضاسازی سطح شهر در ایام ا… دهه فجر، خدمات سفر نوروز 1402 و قانون هوای پاک با حضور معاون خدمات شهری، مدیران مناطق و روسای سازمانهای شهرداری برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه برنامه ریزی در خصوص فضاسازی سطح شهر در ایام ا… دهه فجر، خدمات سفر

ادامه مطلب

جلسه دبیرخانه آسیب های اجتماعی با بررسی سه موضوع متکدیان، زباله گردی و نشاط اجتماعی با حضور معاون خدمات شهری، روسای سازمانهای مربوطه و مدیران ستادی شهرداری برگزار شد

جلسه دبیرخانه آسیب های اجتماعی با بررسی سه موضوع متکدیان، زباله گردی و نشاط اجتماعی با حضور معاون خدمات شهری، روسای سازمانهای مربوطه و مدیران

ادامه مطلب