EN

اولین جلسه ساماندهی روان آبها تشکیل گردید

اولین جلسه روان آب ذیل کمیته (کارگروه) آب و پساب توسط حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری بیرجند تشکیل شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ معاون خدمات شهری شهرداری با تاکید بر لزوم اتخاذ رویکردهای نوین در جهت مدیریت روان آبها اظهار داشت: تغییرات اقلیمی نیاز به اتخاذ راهکارهای جدید مدیریت شهری برای مقابله با بحران‌ها به ویژه در مقابله با هدایت آب‌های سطحی دارد و در این راستا لزوم اتخاذ رویکردهای نوین در اجرای روش های آمادگی نیروها و مدیریت آب های سطحی یک الزام می باشد.
موسی میرزایی در ادامه به طرح ریزی موضوع با عنایت به بحران آبی موجود و تشدید آن در سال های آینده و همچنین اهمیت استحصال آب های سطحی و روان آب ها حوزه های داخلی و بیرون شهر و همچنین مخاطرات آن در صورت عدم برنامه ریزی پرداخت.
لازم به ذکر است این جلسه با حضور معاون خدمات شهری شهرداری، اعضاء کمیته پساب شهرداری، معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند، نماینده شرکت آب منطقه ای استان و نماینده اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی استان برگزار گردید.