EN

بازدید مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از رودخانه ها و مسیل های سطح شهر بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مدیر کل بحران استانداری خراسان جنوبی به همراه معاون خدمات شهری شهرداری از رودخانه ها و مسیل های سطح شهر بیرجند و اطراف آن بازدید نموده و آخرین اقدامات انجام شده در ستاد مدیریت بحران شهرداری در رابطه با ایمن سازی واحداث وترمیم سیل بند های حوزه خدمات شهری را ارزیابی نمودند.