EN

با حضور سرپرست شهرداری بیرجند جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهرداری برگزار شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ علی عدل سرپرست شهرداری گفت : کسب رضایت شهروندان در اجرای پروژه های عمرانی در دستور کار شهرداری قرار دارد و امیدواریم با تکمیل پروژه های عمرانی، رضایت مردم را در بهره مندی از پروژه های تعریف شده شاهد باشیم.

عدل در این جلسه اجرای پروژه‌های عمرانی را گامی بلند برای توسعه و عمران شهری برشمرد و اظهار کرد: طرحهای مختلف عمران شهری علاوه بر اینکه چهره شهر را دگرگون می کند اسباب رفاه و آسایش عموم شهروندان را با کاهش و روان سازی ترافیک در معابر شلوغ و پر تردد شهر،زیبا سازی مبلمان و فضای سبز شهری،ساماندهی فضای سبز شهر و… به طور قطع فراهم می سازد.

سرپرست شهرداری بیرجند تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی در رفع مشکلات احتمالی را ضروری دانست و بر پیگیری اجرا و اتمام طرح های عمرانی تاکید کرد .

در این جلسه مدیران حوزه مالی و سیما، منظر و فضای سبز شهری گزارشات خود را در خصوص روند اجرای پروژه‌ های عمرانی شهرداری ارائه کردند و ضمن بررسی مشکلات ایجاد شده در خصوص روند وضعیت پروژه‌ها اعم از سرعت اجرای پروژه و مشکلات احتمالی پیش رو، بر لزوم اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری بیرجند بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص شده، تاکید نمودند.