EN

اولویت شهرداری بیرجند رفاه حال شهروندان است

توزیع 90 تن میوه روزانه در بازارها و غرفه های سطح شهر

راه اندازی میدان میوه و تره بار شهرداری بیرجند در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و با هدف کاهش قیمت و افزایش کیفیت مطلوب میوه در بلوار مسافر روبروی پایانه مسافربری در دستور کار قرار گرفت و این امر باعث استقبال شهروندان و کاهش چشمگیر قیمت ها در روزبازارهای شهرداری گردید که دستگاههای نظارتی و اجرایی هم بر عملکرد مثبت و کارایی مفید این روز بازارها در جهت تامین مایحتاج ضروری مردم صحه گذاشتند.

لازم به ذکر است روزانه 90 تن میوه در همه بازار ها و غرفه های سطح شهر که زیر نظر سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند اداره می شود توزیع می گرددکه از این میزان حدود 50 تن از میدان بار وحدت تامین و مابقی به صورت مستقیم توسط میدان بار شهرداری و یا به صورت مستقیم توسط بهره بردار تامین می گردد، که در صورت راه اندازی کامل میدان بار شهرداری و حمایت دستگاههای اجرایی و نظارتی امید است قیمت ها تا 35 درصد کاهش یابد و انحصار تهیه و توزیع میوه در بازارهای شهرداری توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند اجرایی گردد  که قطعا ارتقاء کیفیت میوه را نیز به دنبال خواهد داشت.