EN

حضور شهردار بیرجند، رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرداری در مراسم یوم الله 12 بهمن ماه

حضور شهردار بیرجند، رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرداری در مراسم یوم الله 12 بهمن ماه