EN

شهرداربیرجند در دیدار با گروه جهادی زینبیون بر توسعه متوازن شهر تاکید نمود

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ شهردار بیرجند در دیدار با گروه جهادی زینبیون بر سه اصل شهرداری ارزشی، عدالت محور و فساد ستیز در مدیریت شهری تاکید نمود.
دکتر بهترین تصریح نمود: علاوه بر فعالیت های عمرانی که حدود 15 درصد از کل فعالیت های مدیریت شهری را در بر می گیرد، در حوزه های فرهنگی و اجتماعی با جدیت و تلاش مضاعف گام بر می داریم که کسب دو عنوان کشوری در حوزه پدافند غیر عامل و طرح ملی شهر فعال خود گواه این ادعا ست.
وی در ادامه این جلسه با تاکید بر توسعه متوازن شهر خاطر نشان کرد: اجرای عملیات عمرانی، خدماتی و فرهنگی متعدد در شمال شهر خود گواه اعتقاد مدیریت شهری بر توسعه متوازن شهر بیرجند می باشد.