EN

شهرداری بیرجند به استقبال مهر می رود

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند با اشاره به آغاز طرح استقبال از مهر، از آمادگی شهرداری در این خصوص و اقدامات مربوط به آن خبر داد.

🔻به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، موسی میرزائی در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی استقبال از مهر 1402 درخصوص تمهیدات ویژه شهرداری در طرح استقبال از مهر به مناسبت بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید، گفت: با تاکید دکتر بهترین، شهردار بیرجند می بایست با برنامه‌ ریزی مناسب، طرح استقبال از مهر را به منظور ارتقاء سطح خدمات، فضاسازی و آماده‌سازی هر چه بهتر مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی و مدارس سطح شهر بایست به‌ صورت ویژه انجام داد تا بتوانیم رضایتمندی شهروندان و دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

🔻وی با اشاره به اجرای طرح نظافت گروهی حوالی مدارس و عدم صدور مجوزهای حفاری با توجه به بازگشایی مدارس اظهار داشت: گلکاری میادین و بلوارهای سطح شهر و سرویس آبنماها جهت تلطیف و شادابی فضای شهر در روزهای آغازین سال تحصیلی نیز از دیگر اقدامات می باشد.

🔻معاون خدمات شهری به نصب المان مرتبط با مهر ماه در میدان ابوذر خبر داد و عنوان کرد: خط‌کشی معابر، نصب علائم ترافیکی و آشکارسازی خطوط پیاده و سرعت‌گیر‌ها در حوزه ترافیک شهرداری در حال انجام است و خط کشی عابر پیاده نیز توسط شهرداری بیرجند اجرا می گردد.

🔻شایان ذکر است در پایان این جلسه، برنامه های هفته دفاع مقدس نیز تشریح شد و مقرر گردید ضمن نصب سنگر در مقابل مناطق و شهرداری مرکز، نسبت به فضاسازی سطح شهر متناسب با ایام و بازدید از خانواده شهدا اقدام گردد.