EN

شهروند سپاری گامی عملی در راستای افزایش رضایت شهروندان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند در جلسه ای که بدین منظور با حضور مدیران حوزه حراست، مالی، حقوقی، پیمان و قراردادها و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری برگزار شد اظهار داشت: با توجه به دستور کار شهردار محترم، اجرای پروژه شهروند سپاری و ارتقاء سیستم شهرسازی از سرا 8 به سرا 10 در سال جدید در دستور کار این معاونت قرار گرفته است که با این کار گامی اساسی و عملی جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، تکریم ارباب رجوع، تسریع در انجام امورات مراجعین به شهرداری و افزایش رضایتمندی آنان بر خواهیم داشت.
رئیس کمیته شهر هوشمند شهرداری افزود: با اجرای این پروژه شهروندان بدون نیاز به مراجعه حضوری و به صورت آنلاین کلیه مراحل دریافت پاسخ استعلام از شهرداری را طی خواهند نمود.
مهندس یونسی شهروند سپاری را زمینه تکریم ارباب رجوع و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان دانست و اضافه کرد: رویکرد اصلی مجموعه مدیریت شهری در این دوره افزایش کیفیت زندگی شهروندان است.
لازم به ذکر است در این جلسه که به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون ارتقاء سیستم شهرسازی برگزار شد مدیران شهرداری بر برون سپاری و شهروند سپاری با ارتقاء سیستم شهرداری از 8 به 10 تاکید نمودند.