EN

طرح جامع پدافند غیر عامل شهر بیرجند جهت اجراء ابلاغ گردید

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ در راستای سیاست های کلی نظام و به منظور حفاظت و صیانت از مردم، ارتقای پایداری و کاهش آسیب پذیری زیر ساخت حائز اهمیت شهر بیرجند، مطالعات پدافند غیر عامل شهر بیرجند با هماهنگی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و با ابلاغ و نظارت عالیه سازمان پدافند غیر عامل کشور و با کارفرمایی شهرداری بیرجند انجام گرفت و پس از تایید نهایی سازمان پدافند غیر عامل کشور جهت اجرا در شهر بیرجند ابلاغ گردید.

مدیر پدافند غیر عامل شهرداری بیرجند هدف از انجام این طرح بررسی دارایی های شهر بیرجند و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور کاهش آسیب پذیری، افزایش بازدارندگی، ارتقاء پایداری، تسهیل مدیریت بحران و تداوم فعالیت های ضروری در ابعاد مختلف و سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی ناشی از تهدیدات انسان ساخت عمدی در شهر بیرجند دانست و افزود: خروجی مطالعات پدافند غیر عامل شهر بیرجند، برنامه های عملیاتی اولویت بندی شده به تفکیک دستگاههای اجرایی می باشد که باید در تعامل با مسئولین ذیربط در برنامه های سالانه دستگاههای اجرایی شهر بیرجند دیده شودو این خود بهترین شیوه اعمال ضوابط پدافند غیر عامل در پروژه ها و زیرساخت به لحاظ اقتصادی و سهولت اعمال آنها در هنگام طراحی اولیه پروژه می باشد.

حسن دلپسند عنوان نمود: با عنایت به اینکه انجام نتایج مطالعات طرح جامع پدافند غیر عامل شهر بیرجند در چارچوب برنامه های شهری نهایی گردیده و به عنوان برنامه جامع پدافند غیر عامل شهر بیرجند تنظیم شده است فرآیند اجرایی و اعتبارات آن در قالب نظام بودجه ریزی سالیانه شهر بیرجند در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری در دستور کار قرار می گیرد.

به گفته وی مبلغ اعتبار این طرح یک میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد که 50 درصد این قرارداد توسط سازمان پدافند غیر عامل کشور تامین گردیده است.

مدیر پدافند غیر عامل شهرداری بیرجند با اشاره به اهمیت و ضرورت پدافند غیر عامل به ویژه در شهر بیرجند هدف از پدافند غیر عامل را حفظ جان و مال انسان در برابر حوادث، تهدیدات و استمرار فعالیت های اساسی و ضروری مردم ، تضمین، تداوم و تأمین نیازهای حیاتی و سهولت در اداره کشور در شرایط بروز تهدید و بحران و اقدامات خصمانه و مخرب دشمن دانست.

حسن دلپسند منظور از پدافند غیر عامل را کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی و تجهیزات حیاتی و حساس کشور، افزایش ایمنی بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری، تسهیل مدیریت بحران، افزایش پایداری و استمرار خدمات ضروری شهر، دفاع زیستی و بیولوژیکی عنوان کرد.

وی ايجاد ساختار سازماني مناسب در شهرداری بیرجند را در خصوص پدافند غيرعامل، ايجاد زمينه مناسب جهت حمايت از برنامه ‌ها و تثيبت جايگاه سازماني و اجرايي از مصوبات و برنامه ‌هاي پدافند غيرعامل را از اولویت های کاری این حوزه اعلام کرد.