EN

مسئول بانوان شهرداری بیرجند: بانوان فرهنگ افزایش جمعیت و فرزندآوری را گفتمان سازی کنند.

جلسه حلقه صالحین بانوان شهرداری در محل نمازخانه شهرداری بیرجند برگزار شد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه حلقه صالحین بانوان شهرداری با همت حوزه امور بانوان و پیرامون موضوع سیاست های تشویقی فرزندآوری برگزار گردید.

مسئول بانوان شهرداری اظهار داشت: متأسفانه با وجود افزایش امکانات و رفاه اجتماعی در جامعه، شاهد کاهش شدید فرزندآوری در میان خانواده‌ها هستیم.

مهین علی آبادی ادامه داد: قطعا سیاست های تشویقی فرزندآوری سبب ایجاد انگیزه در زوجین می شود، اما باید توجه داشت که ارائه بسته های تشویقی فرزندآوری نیازمند ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه است.

وی با بیان اینکه فرزندآوری باید به گفتمان عمومی در عرصه جهاد تبیین تبدیل شود تصریح نمود: فرزندآوری یکی مسائل مهم امروز جامعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

علی آبادی با اشاره به نقش بانوان در ارتقای فرهنگ فرزندآوری، افزود: بانوان فرهنگ افزایش جمعیت و فرزندآوری را گفتمان سازی کنند.

 

گفتنی است در این جلسه پیرامون موضوعاتی در حوزه بانوان شهرداری بحث و تبادل نظر شد.