EN

مهر تایید دوباره بر صلاحیت شهردار بیرجند از سوی استانداری خراسان جنوبی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ در نامه ای از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی و با امضاء مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی صلاحیت دکتر مهدی بهترین شهردار بیرجند دوباره تایید و طی نامه ای به سازمان بازرسی استان نیز اعلام گردید.

 به دنبال زمزمه های برخی از اعضاء شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر رد صلاحیت شهردار بیرجند صلاحیت دکتر بهترین از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت و مجددا تایید شد.

لازم به ذکر است بررسی های لازم در خصوص فرآیند انتخاب، انتصاب و صدور حکم شهردار بیرجند در دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی انجام و مراتب با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران و همچنین با آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار هیات وزیران تطبیق داده شد و  هیچگونه نقض مقررات و تخطی از قانون ملاحظه نگردید.