EN

نشست شهرداران استان خراسان جنوبی با معاون وزیر کشور

در این نشست که مهدی‌ جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی، مدیر کل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری ، شهردار بیرجند و شهرداران استان حضور داشتند، شهرداران به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه های خود پرداختند.