EN

آرامستان بیرجند به احداث 5 سقاخانه دیگر نیاز دارد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجند اظهار داشت: با توجه به این که آبسردکن های آرامستان در اثر شرایط جوی و گذشت زمان مستعمل و غیر قابل استفاده گردیده است از این رو احداث سقاخانه در نقاط مختلف آرامستان توجیه بیشتری دارد و از همه خیرین و خانواده متوفیان درخواست می شود در این امر خیر پیش قدم شوند.
محسن کدخدا کدخدا به ایجاد 2 عدد سقاخانه اشاره نمود و گفت: با توجه به مستهلک شدن آبسرد کن های قدیمی در سالهای گذشته، با مشارکت خیرین در انتهای بلوک یک ( ورودری بلوک 8 ) و بلوک 7 به منظور استفاده زائران قبور 2 عدد سقاخانه جانمایی شده است.
وی در ادامه به اجرای 5 پروژه مختلف از تیرماه امسال تا کنون در آرامستان بیرجند اشاره کرد و اذعان داشت: میدان و آیلند ضلع غرب آرامستان با اعتبار 4 میلیارد ریال و با هدف تسهیل و ساماندهی عبور و مرور شهروندان و کاهش بار ترافیکی به ویژه در روزهای پایان هفته اجرا شده است.
کدخدا با اشاره به احداث دیوار ساحلی یادآور شد: دیوار ساحلی یک دیگر از این پروژه ها است که در انتهای بلوک 8 با اعتبار 6 میلیارد ریال و با هدف توجه به سیما و منظر شهری ، زیبا سازی و پیشگیری از فرو نشست خاک و ریزش آن بر روی قبور و نوعی حصار برای آرامستان احداث شده است که با اجرای آن، فضای تپه مانند تسطیح و از نازیبایی خارج شده است و از نشست خاک ها و تپه ها به طرف پایین آرامستان جلوگیری می کند.
رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجند پیاده رو سازی و حصار کشی در مقابل بلوک 7و آیلند اجرا شده را از دیگر اقدامات انجام شده در 4 ماه گذشته برشمرد و افزود: این پروژه با یک میلیارد ریال به منظور سهولت تردد زائران قبور، کاهش خطرات و جلوگیری از حوادث احتمالی انجام شد.
وی افزود: در این مدت 6 فقره آرامگاه خانوادگی با اعتبار 5/4 میلیارد ریال اعتبار و در راستای پاسخ به درخواست شهروندان احداث شد که با اجرای این پروژه، تعداد آرامگاه ها به 30 عدد افزایش یافت .
کدخدا عنوان کرد: با توجه به توسعه آرامستان و همچنین به دلیل معیوب بودن سیستم روشنایی آرامستان، عملیات بهسازی روشنایی آرامستان با نصب پایه چراغ های جدید و پروژکتور با هزینه 300 میلیون ریال در آرامستان قدیم و بلوک 5 انجام شد.
به گفته وی در راستای تأمین و برقراری امنیت و حراست از آرامستان و هچنین بنا به درخواست شهروندان نصب دوربین پایش جدید به تعداد 10 عدد با هزینه 700 میلیون ریال صورت پذیرفت.