EN

آسفالت معبر خاکی خیابان عمار 29 مهر شهرانجام شد

خیابان عمار 29 مهرشهر به متراژ 2000 متر مربع زیرسازی وآسفالت گردید.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری با اعلام این خبر اظهار داشت: آسفالت محدوده مذکور هزینه ای بالغ بر5 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است.
مهندس مهدی حدیدی نژاد هدف از اجرای این پروژه را تأمین رفاه و آسایش شهروندان، تسهیل در تردد وسایل نقلیه و ساماندهی و بهسازی معابر شهری عنوان کرد.