EN

بازدید شهردار بیرجند از سازمان مدیریت آرامستانها

شهردار بیرجند در راستای ارائه خدمات بهتر شهرداری به شهروندان و همچنین به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات قابل ارائه از سازمان مدیریت آرامستانها بازدید نمود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین در این بازدید اظهار داشت: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در همه زمینه ها خصوصا در این سازمان مد نظر مدیریت شهری است و امیدواریم با اتکال به خداوند و استفاده از تجارب در ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان بیرجندی بتوانیم گام های مؤثری برداریم.
گفتنی است در این بازدید که معاون فرهنگی، اجتماعی و اطلاع رسانی و رئیس سازمان مدیریت آرامستانها حضور داشتند از سطح آرامستان و پروژه پیاده روسازی بازدید به عمل آمد.