EN

بازدید شهردار بیرجند از واحد های مختلف شهرداری

شهردار جدید بیرجند از واحدهای مختلف اداری شهرداری بازدید کرد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین شهردار جدید بیرجند صبح امروز ضمن بازدید از واحدهای مختلف اداری از نزدیک با پرسنل دیدارکرد.
دکتر بهترین در اولین روز کاری خود برای عرض خسته نباشید به پرسنل در واحدهای مختلف حضور یافت و از نزدیک ضمن آشنایی با پرسنل از نحوه فعالیت آنها و همچنین برخورد آنها با ارباب رجوع و چگونگی رسیدگی به امورات شهروندان بازدید نمود.