EN

بازدید میدانی شهردار بیرجند از روند اجرایی بهسازی بلوار شهدای عبادی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ شهردار بیرجند به همراه جمعی از معاونین و مدیران شهرداری از پروژه بهسازی بلوار شهدای عبادی بازدید نمود و در جریان روند اجرایی بهسازی این بلوار قرار گرفت.

🔻دکتر مهدی بهترین در این بازدید ضمن تاکید بر اجرای دقیق و به موقع این پروژه برابر برنامه زمانبندی اظهار داشت: بهسازی بلوار شهدای عبادی به دنبال درخواست مکرر شهروندان و مشکلات بوجود آمده این بلوار در سنوات گذشته و در راستای رضایت شهروندان در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

🔻شهردار بیرجند خاطر نشان کرد: زیرسازی درست و اصولی با مصالح با کیفیت انجام شود تا انشاا… مشکلات عدیده ای که این بلوار برای شهروندان ایجاد کرده بود مرتفع گردد.