EN

بازدید وزیر کشور به همراه شهردار بیرجند از سایت صنوف آلاینده

در این بازدید که صبح پنجشنبه انجام شد مشکلات پیش روی سایت صنوف آلاینده از سوی شهردار بیرجند و نماینده صنوف آلاینده خصوصا مشکل راه دسترسی مطرح گردید و وزیر کشور در خصوص مر تفع نمودن مشکلات این سایت قول مساعد داد.