EN

با هدف پیگیری طرح های مشترک صورت گرفت: برگزاری جلسه مشترک بین مدیران اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ در این جلسه که با حضور شهردار بیرجند، جمعی از معاونین و مدیران شهرداری، مدیرکل و جمعی از مدیران راه و شهرسازی برگزار شد ، پیگیری طرح های مشترک در دستور کار قرار گرفت.
شهردار بیرجند با تاکید بر همکاری مشترک شهرداری و اداره راه و شهرسازی اظهار داشت: شهرداری شریک استراتژیک راه و شهرسازی است.
مدیر کل راه و شهرسازی نیز در ادامه بر تعامل در اجرای پروژه های مشترک شهرداری و اداره کل ره و شهرسازی در جهت رفاه حال شهروندان و پیشرفت مرکز استان تاکید نمود.
لازم به ذکر است در این جلسه در خصوص پروژه های حوزه بازآفرینی، تکمیل پروژه بوستان ناصح، خانه های محله و…. بحث و تبادل نظر شد.