EN

برگزاری جلسه کمیته زیباسازی شهرداری

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند ؛ جلسه کمیته زیباسازی شهرداری در راستای ساماندهی سیما و منظر شهری با حضور معاون خدمات شهری، معاون امور فرهنگی، اجتماعی و اطلاع رسانی، مدیران مناطق، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز و مشاور امور فضای سبز و زیباسازی شهرداری برگزار گردید.
لازم به ذکر است مطالعه و تنظیم ضوابط در امر زیباسازی نظیر رنگ‌آمیزی، نورپردازی، مبلمان شهری، تبلیغات محیطی، نصب المان‌های شهری، ساماندهی بلوار‌ها و میادین، معماری شهری، رفع نازیبایی های شهری و ارائه برنامه‌های علمی برای ارتقای کیفیت خیابان ها از وظایف اصلی شهرداری و این کمیته می باشد.