EN

جلسه کمیته ایده پردازی با حضور معاون خدمات شهری و مدیران مرتبط امروز ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ در سالن جلسات شهرداری برگزار شد

جلسه کمیته ایده پردازی با حضور معاون خدمات شهری و مدیران مرتبط امروز ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ در سالن جلسات شهرداری برگزار شد