EN

حضور دکتر بهترین، شهردار بیرجند در جلسه هیات مدیره انجمن حمایت از زندانیان مرکز استان خراسان جنوبی

شهردار بیرجند در جلسه هیات مدیره انجمن حمایت از زندانیان مرکز استان حضور یافت و در خصوص مشارکت شهرداری در جشن بزرگ«نسیم مهر» در راستای اختصاص 5 دستگاه اتوبوس جهت تسهیل در رفت و آمد میهمانان و خانواده زندانیان قول مساعد داد.