EN

حضور شهردار بیرجند در سازمان مدیریت آرامستانها

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، شهردار بیرجند با حضور در سازمان مدیریت آرامستانها، از وضعیت اجرای طرح های عمرانی و روند ارئه خدمات به شهروندان بازدید به عمل آورد.
شهردار بیرجند ضمن تشکر از پرسنل این سازمان که بدون هیچگونه چشمداشتی در حال خدمت رسانی به شهروندان می باشند اذعان داشت: این سازمان جزو سازمانهایی است که پرسنل آن حتی یک روز تعطیل در سال ندارد و به صورت مستمر در حال ارائه خدمت می باشند.
دکتر بهترین کارکنان این سازمان را در زمان بحران شیوع کرونا در خط مقدم خدمت رسانی معرفی کرد که با وجود مخاطرات زیاد به فعالیت پرداخته و هیچگونه کوتاهی نکردند.
محسن کدخدا رئیس سازمان مدیریت آرامستان در این دیدار با ارائه گزارش از عملکرد و خدمات سازمان به شهروندان اظهار داشت: این سازمان نیاز به همکاری و تعامل هر چه بیشتر کارشناسان فضای سبز و طراحان فنی و عمرانی در زمینه ایجاد درآمدهای پایدار و فضای سبز دارد.
لازم به ذکر است در این نشست، پرسنل سازمان به بیان برخی مشکلات موجود پرداختند که در خصوص پیگیری و رفع آن، قول مساعد داده شد.