EN

در دیدار مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان با شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر بیرجند مطرح شد: سرمایه گذاری های سازمان همیاری شهرداری های استان می بایست در راستای منافع شهروندان و به صورت متوازن در شهرهای استان باشد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ شهردار بیرجند در دیدار مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان با اعضاء شورای اسلامی شهر که به مناسبت روز شوراها برگزار گردید عنوان نمود: با توجه به اینکه شهرداری بیرجند عضو سازمان همیاری با بیشترین سهام در استان می باشد انتظار می رود شاهد افزایش سهم شهرداری در زمینه اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی باشیم.
دکتر بهترین تصریح نمود: سرمایه گذاری های سازمان همیاری شهرداری های استان می بایست در راستای منافع شهروندان و به صورت متوازن در شهرهای استان باشد.
شهردار بیرجند تصریح نمود: حسن نیت سازمان همیاری شهرداریهای استان مورد تایید ماست که در این راستا می تواند اقدامات موثری را در زمینه رونق شهرداری مرکز استان و به دنبال آن منافع شهروندان انجام دهد.