EN

سامان دهی اصلی ترین ورودی شهرتا پایان مرداد

اصلی ترین ورودی شهر بیرجند تا پایان مردادماه ساماندهی می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ،شهردار بیرجند با اعلام این خبر گفت: طرح ساماندهی ترافیکی ،ابنیه فنی ،اجرای عملیات فضای سبز و زیبا سازی بزرگراه شهید سلیمانی حدفاصل میدان شهید سلیمانی تا پلیس راه جاده بیرجند قاین با اعتبار حدود چهل میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری شروع شده است و تا پایان مردادماه سال جاری تکمیل خواهد شد.
دکتر جاوید اجرای ۴۰۰۰ متر طول جدول گذاری،نصب علایم ترافیکی ، احداث یک حلقه چاه جهت تامین آب فضای سبز ،کاشت نهال ،خاکبرداری ،خاکریزی و اجرای هشتادهزارمتر فضای سبز را از جمله اقدامات عمرانی این پروژه ذکر نمود که توسط شهرداری بیرجند انجام می شود.
وی همچنین عنوان نمود: ساخت سردیس سردار شهید سلیمانی نیز انجام شده است که در ابتدای این بزرگراه نصب می گردد.
شهردار بیرجند ضمن درخواست همکاری از اداره کل راهدارای و راه وشهرسازی چهت تعریض باندهای سواره روی این مسیرمتذکر شد: این دومین محور ورودی شهر بیرجند است که در این دوره توسط شهرداری سامان دهی می شود درصورتیکه هر دو محور خارج از محدوده خدماتی شهربیرجند هستند و قانونا شهرداری هیچ تکلیفی در این خصوص ندارد.
وی یادآوری نمود: ورودی شهر از سمت کرمان در سال۹۷ عملیات اجرایی آن شروع َشد که تا چند روز آینده با تکمیل میدان آیت ا… عبادی به بهره برداری خواهد رسید .
دکتر جاوید اعلام نمود: سامان دهی هردو محور ورودی شهر بیرجند از سمت کرمان و مشهد از برنامه های پیش بینی شده در این دوره بود که پس از تصویب شورای اسلامی شهر و اختصاص اعتبار خوشبختانه این اقدام انجام شد .
وی در خصوص وضعیت نامناسب آسفالت بلوار شهدای عبادی نیز متذکرشد: چون این مسیر قبلا تا عمق حدود ۸ متر توسط شرکت آب و فاضلاب جهت عبور خط اصلی فاضلاب حفاری شده است متاسفانه به دلیل عمق زیاد و ترمیم نامناسب نشست کرده است که از طریق شرکت آب و فاضلاب درخواست تعقیب موضوع و اصلاح پروژه را از طریق پیمانکار ذی ربط درخواست کرده ایم