EN

قدردانی شهردار بیرجند از همشهریان به مناسبت روز طبیعت

بسم الله الرحمن الرحیم
همشهریان عزیز سلام
طبیعت، مخلوق مستمر خداوند است. طبیعت، آیت خدا و تجلی صفات و اسمای خداوند است. طبیعت، مایه آفرینش انسان است. انسان در طبیعت دارای حق و مسئولیت است. حق انسان بهره بردن از پدیده های طبیعی و مسئولیت انسان در طبیعت، توسعه، عمران و آبادانی و حفاظت از آن است.

احترام به طبیعت و زنده و زیبا نگهداشتن آن، مفهومی ارزشمند در ذهن و رفتار انسان نسبت به طبیعت است و نگاه علمی به طبیعت به عنوان یک سرمایه اقتصادی، بعنوان یک پشتوانه اصلی و مهم در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید.­

اینجانب لازم می دانم فرصت را مغتنم شمرده و ضمن ارج نهادن حضور ده ها هزار نفری مردم بیرجند در بوستان های شهر که مثل همیشه با حفظ شئونات اسلامی همراه بود ، از دوستداران و حافظان طبیعت که به حفاظت و صیانت از طبیعت و این ثروت خدادادی می پردازند، تشکر و قدردانی نمایم. بی شک ما طلایه دار فرهنگی اصیل در حفظ و نگهداری از فضای سبز شهرمان بوده و خواهیم بود.
دکتر مهدی بهترین
شهردار بیرجند