EN

طرح پاکسازی مهرشهر از نخاله های ساختمانی و عمرانی آغاز گردید

در راستای زیباسازی منظر عمومی اطراف شهر، روز گذشته با حضور معاون خدمات شهری طرح پاکسازی مهرشهر از نخاله ها ساختمانی و عمرانی آغاز گردید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ در این طرح کلیه پسماندها و نخاله های  ساختمانی و عمرانی که توسط متخلفین در  مهرشهر و جاده شکراب تخلیه گردیده  و باعث مخدوش شدن فضای بصری شهر می گردد، جمع آوری و به محل های مجاز حمل گردید.