EN

میدان امام سجاد (ع) بهسازی شد

به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری؛ بهسازی،زیباسازی ونورپردازی میدان امام سجاد(ع) انجام شد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستاي بهسازي وضعيت مبلمان شهري ، پروژه بهسازي میدان امام سجاد (ع) با هدف زیباسازی، صورت پذیرفت.
جواد بهدانی افزود: عملیات اجرایی پروژه شامل بتن مسلح آبنمای میدان،ترمیم وبهسازی المان،نوسازی کامل تاسیسات آب و برق میدان،سنگ کاری سکو وآبنما،سنگفرش وتعویض جدول میدان،بازسازی باغچه های میدان،نصب وجانمایی پایه روشنایی چمنی ،نورپردازی المان وسکوی آبنما با استفاده از پروژکتورهای RGB انجام شد.
لازم به ذکر است اعتبار هزینه شده این پروژه بالغ بر 12میلیارد ریال می باشد.