EN

شهردار بیرجند خواستار تدوین دستورالعمل تخلیه و اسکان اضطراری شهروندان در مواقع بحرانی شد

در اولین جلسه کمیته پدافند غیرعامل شهرداری بیرجند  که با محوریت تخیله اضطراری برگزار شد، شهردار و رئیس ستاد بحران شهرداری بیرجند خواستار تدوین دستورالعمل تخلیه واسکان اضطراری جمعیت شهری- انجام مطالعات مراكز ذخيره سازي و تامين ذخاير راهبردي در سطح شهر بیرجند  شد.

 

دکتر مدیح دو منظوره سازی برخی از تاسیسات شهری خصوصاً پارکهای  عمومی را از الزامات پیاده سازی اصول پدافندغیرعامل در سطح شهربیرجند دانست و بر جدیت راهبردهای کاهش آسیب پذیری در سطح شهر تاکید کرد.