EN

دیدار صمیمی شهردار بیرجند با خبرنگاران روزنامه آوا شهرداربیرجند از بزگترین دستاورد مدیریتی اش صحبت می کند سطح مطالبه گری از شهرداری را بالا بردم

مهم ترین اقدامی که در دوره مدیرتم انجام دادم بالابردن توقع و سطح مطالبه شهروندان از شهرداری بیرجند بود این گفته بیست و ششمین شهردار

ادامه مطلب