EN

جلسه حوزه معاونت خدمات شهری با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در راستای برنامه ریزی روز 7 مهر (روز آتش نشانی برگزار شد

جلسه حوزه معاونت خدمات شهری با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در راستای برنامه ریزی روز 7 مهر (روز آتش نشانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه بررسی اراضی اکبریه با حضور عضو شورای اسلامی شهر ،معاون شهرسازی ،مدیران بنیاد مستضعفان و جمعی از مدیران شهرداری در محل دفتر معاونت شهرسازی برگزار شد

جلسه بررسی اراضی اکبریه با حضور عضو شورای اسلامی شهر ،معاون شهرسازی ،مدیران بنیاد مستضعفان و جمعی از مدیران شهرداری در محل دفتر معاونت شهرسازی

ادامه مطلب