EN

برگزاری مراسم زیارت عاشورا و فضاسازی شهرداری بمناسبت هفته دفاع مقدس به همت موکب امام علی(ع) و پایگاه شهیدحکمت شهرداری بیرجند

برگزاری مراسم زیارت عاشورا و فضاسازی شهرداری بمناسبت هفته دفاع مقدس به همت موکب امام علی(ع) و پایگاه شهیدحکمت شهرداری بیرجند

ادامه مطلب

حضور ریاست شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری در آیین تجلیل وتکریم سراسری یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس ومقاومت

حضور ریاست شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری در آیین تجلیل وتکریم سراسری یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس ومقاومت (استان خراسان جنوبی) در فرهنگسرای شهر

ادامه مطلب

بازدید مهندس عدل سرپرست شهرداری همراه با رییس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری از روند اجرای تعویض جداول جوبه های بلوار عبادی

بازدید مهندس عدل سرپرست شهرداری همراه با رییس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری از روند اجرای تعویض جداول جوبه های بلوار عبادی

ادامه مطلب