EN

در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری مطرح شد: آرامش روحی و روانی شهروندان در بحران یکی از تکالیف مهم ستاد بحران است

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری بیرجند با حضور اعضای ستاد در محل دفتر سرپرست معاونت خدمات شهری برگزار گردید. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور

ادامه مطلب